„MAMO, TATO POBAWMY SIĘ RAZEM”

W dniach 18.IX oraz 13.X. 2019 r. w grupie „Jeżyki” odbyły się zajęcia z rodzicami, zainicjowane przez panią psycholog  Sylwię Oleszko, w ramach realizowanego w tej grupie programu edukacyjnego z zakresu edukacji społeczno-emocjonalnej oraz ruchowej z wykorzystaniem METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE  pt. „MAMO, TATO POBAWMY SIĘ RAZEM”.

Opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi. Genialność tej metody polega na jej prostocie i naturalności.

Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:

– świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego;

– świadomości przestrzeni i działania w niej;

– dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Zajęcia dały wiele radości i zadowolenia zarówno dzieciom jak i rodzicom. Za pomocą ruchu w przyjaznej atmosferze przedszkolaki miały okazję rozwijać świadomość siebie, poczucie własnej wartości, umiejętność panowania nad swoimi emocjami.

Dziękujemy za udział i mile spędzony czas…

S. Wojnowska, S. Kosior