EKSPERYMENTY BIEDRONEK

Grupa Biedronki uczestniczy w realizacji II edycji konkursu ogólnopolskiego „Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka”.
Tematyka zajęć w trzecim tygodniu lutego związana była z eksperymentami. Zajęcia i zabawy miały na celu rozbudzanie ciekawości badawczej oraz wspieranie samodzielnych działań dzieci skierowanych na poznawanie otaczającej rzeczywistości przyrodniczej. Podczas zabaw badawczych i doświadczeń dzieci miały możliwość poznania właściwości wody, lodu i pary wodnej;obserwowania zjawisk parowania, skraplania oraz topnienia lodu.

W toku prowadzonych eksperymentów dzieci potwierdzały hipotezę, co pływa, a co tonie w wodzie. Ponadto eksperymentowały w zakresie barwienia wody i tworzenia barw pochodnych, poznawania właściwości gąbki i magnesu. Wielu wrażeń dostarczyło dzieciom wykonanie wiatraczków oraz poznanie sposobu ich działania. Dopełnieniem różnorodnych doświadczeń była praca plastyczna „Coś z figury geometrycznej” , której głównym celem było rozbudzanie kreatywności dzieci.
Prowadzone zabawy badawcze oraz eksperymenty przyczyniły się w dużej mierze do rozwijania ciekawości, myślenia przyczynowo-skutkowego, umiejętności analizowania danego zjawiska i wyciągania wniosków.

E. Bystrzycka, M. Misiak