MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to dotyczy nas wszystkich – użytkowników pięknej, choć niełatwej polszczyzny i przypomina o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka.
Tego dnia dzieci z grup: Kangurki, Delfinki, Liski, Tygryski i Misie wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez logopedę – p. Magdę Cieślik. Spotkanie miało na celu kształtowanie świadomości językowej małych Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny. Dzieci poprzez wspólną zabawę dowiedziały się kilku ciekawostek dotyczących języka polskiego. Poprzez aktywne uczestnictwo w tym wydarzeniu, rozwijały swoją sprawność językową i poszerzały wiedzę o języku polskim. W ramach prezentu dla języka ojczystego przypomniały o ważnej roli używania w codziennym życiu zwrotów grzecznościowych, wykazały się wiedzą i umiejętnościami szukając rymów oraz rozwiązując zagadki dotyczące wieloznaczności wyrazów. Ochoczo odpowiadały na pytania, powtarzały i ilustrowały ruchem słowa, przygotowanej na potrzeby uroczystości, rymowanki. Poznały autorów wierszy dla dzieci i wspólnie z panią logopedą wyrecytowały wiersz Jana Brzechwy p.t. „Entliczek Pentliczek”. Na zakończenie spotkania Pani dyrektor Beata Guz wręczyła dyplomy oraz drobne upominki dzieciom, które reprezentowały nasze przedszkole w Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym: „Paronimy słowa dziwne, podobne, lecz całkiem inne”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i wykonanie wspaniałych prac.

M. Cieślik