AKCJA „WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA” U JEŻYKÓW

W drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 grupa „Jeżyki” realizuje projekt czytelniczy pt. „Książka mój przyjaciel”.  Głównymi celami projektu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ukazanie właściwego kontaktu z książką po przez wzór osób dorosłych oraz włączenie rodziców do aktywnego i systematycznego czytania dzieciom. Jednym z działań w ramach projektu jest akcja „Wędrująca Książka”. Inspiracją do  jej stworzenia była oryginalna  akcja pt. Bookcrossing (inaczej uwalnianie książek, krążenie książek).

Wspólnie z Jeżykami zorganizowaliśmy „Kącik wędrującej książki”. Przez około dwa tygodnie dzieci przynosiły przeczytane już książki, oczywiście za zgodą rodziców. Kiedy utworzyliśmy małą biblioteczkę, przedszkolaki zostali zapoznani z regulaminem wypożyczania książek. Bez konieczności zapisu do biblioteki, bez kart czytelnika można uczestniczyć w wymianie książek – wędrówce książki od domu do domu czytelnika. Dzięki temu, że to dzieci same tworzyły  naszą biblioteczkę, chętniej sięgają  po książki w wolnych chwilach i korzystają ze zbioru również na miejscu.

Podczas wypożyczania książek obowiązuje następujący regulamin:

  • Do biblioteki mam wolny dostęp.
  • Wypożyczam jedną książkę na jeden dzień.
  • W przypadku zgubienia, zniszczenia książki zastępuję puste miejsce po niej inną książką.
  • Jestem odpowiedzialny za książkę, szanuję ją, nie wydzieram kartek, nie zaginam rogów, uważam, aby jej nie poplamić.
  • Pamiętam o terminowym zwrocie książki do kącika.

Cieszymy się, iż udało nam się stworzyć tak pokaźny zbiorek. Dziękujemy rodzicom oraz dzieciom za zaangażowanie, jednocześnie przypominamy, że naszą biblioteczkę można wzbogacać w każdej chwili. Każdy z nas ma w domu kilka egzemplarzy książek, które już dawno przeczytał i do których nie będzie wracać. Twoja książka zamiast leżeć w domu, będzie wędrować, nabierze życia.

S. Wojnowska