„WIELKA WYPRAWA” – ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNO-SENSORYCZNE W GRUPIE MISIE

6 marca przypada Europejski Dzień Logopedy. Tego dnia, Pani logopeda Magda Cieślik, gościła w grupie Misie, gdzie poprowadziła grupowe zajęcia logopedyczno-sensoryczne. Miały one na celu stymulowanie rozwoju mowy, rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz usprawnienie funkcji mających wpływ na rozwój mowy: pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia.

W procesie kształtowania się mowy czynnej, istotne znaczenie odgrywa rozwój sprawności czuciowo- motorycznej ręki. Oznacza to, że rozwijanie sprawności manualnej wpływa bezpośrednio nie tylko na usprawnienie motoryki małej, ale także na rozwój mowy dziecka i usprawnienie motoryki artykulacyjnej. Dlatego też podczas zajęć do działań rozwijających i wspierających mowę wykorzystano zmysł dotyku, dostarczając w ten sposób dużą ilość bodźców zmysłowych. Ćwiczenia logopedyczne połączone zostały z wielozmysłową stymulacją (wzrokową, dotykową, słuchową i ruchową). Tematem zajęć była wielka, morska wyprawa zwierząt. Logopeda snuł opowieść logopedyczną, podczas której dzieci miały za zadanie odgadnąć jakie zwierzęta udały się w rejs i w jakiej kolejności wsiadały na statek. Następnie umieścić je na statku, naśladować różne odgłosy, gesty i ruchy, wspólnie wykonać żeglarską piosenkę i dopilnować, by w odpowiedniej kolejności zwierzęta zeszły ze statku na wyspę.
Podczas zajęć wykorzystano klamerkowe, sensoryczne zwierzątka z materiałów o różnej fakturze i strukturze . Dzięki nim dzieci ćwiczyły napięcie mięśni dłoni, chwytanie i przenoszenie klamerek paluszkami, dotykanie przedmiotów o różnej fakturze.
Misie chętnie podejmowały wszystkie proponowane aktywności. Z wielkim zaangażowaniem wykonywały zadania, uważnie słuchały, rozwiązywały zagadki, ćwiczyły narządy mowy, doskonaliły sprawność manualną rąk, rozwijały słownictwo i spostrzegawczość. Chętnie powtarzały i naśladowały, klaskały do rytmu, ruchem ilustrowały treść piosenki, a przy tym dobrze się bawiły. Działania dzieci dostarczyły im dużo zabawy i radości, ale wymagały też pobudzenia myślenia, wyobraźni i kreatywności.

Magdalena Cieślik