OŚWIADCZENIE

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi  informacjami jakobym wróciła z Włoch i przebywała w szpitalu w Lublinie, zarażona koronawirusem,  oświadczam stanowczo, że są to informacje całkowicie nieprawdziwe. Nie byłam we Włoszech, nie byłam i nie jestem hospitalizowana, ani nawet nie jestem przeziębiona. Oświadczam również, że rozpowszechnianie fałszywych informacji godzących  w moją osobę, spowoduje podjęcie przeze mnie kroków prawnych przeciwko osobom, rozgłaszającym takie informacje. Nadmieniam także, że bezpieczeństwo dzieci powierzonych opiece przedszkola jest dla mnie priorytetem.
Dziękuję Rodzicom, którzy w zaistniałej sytuacji potrafią wykazać zrozumienie i zaufanie do pracowników naszej placówki.


    Z poważaniem
Iwona Kożuchowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4