ZASADY PRACY NA ODLEGŁOŚĆ

Ustala się następujące zasady pracy na odległość

 1. Nauczyciele będą realizować obowiązujący dotychczas plan zajęć w ograniczonym i odpowiednio zmodyfikowanym zakresie.
 2. Każdego dnia nauczyciele będą dostępni dla dzieci i rodziców w godzinach swojej pracy w formie uzgodnionej z rodzicami.
 3. Nauczyciele ustalają z rodzicami danej grupy formy wymiany informacji w zależności od potrzeb.
 4. Dzieci otrzymują materiały potrzebne do pracy na dany dzień w formie ustalonej z rodzicami.
 5. Nauczyciele indywidualnie z rodzicami każdej grupy ustalają możliwe inne formy wymiany informacji (komunikatory, platformy e-materiały) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji.
 6. Praca dzieci będzie podlegać kontroli w formie ustalonej z rodzicami.
 7. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane zgodnie z planem zajęć po uzgodnieniu z rodzicami.
 8. Nauka dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się głównie poprzez zabawę.
  Pamiętajmy o higienie pracy dzieci.
 9. Informacje dla rodziców od wychowawcy w zakładce grupy.
 10. Nauczyciele dokumentują swoją pracę w formie pisemnej odnotowując wykonanie zadania w każdym dniu.
  Wpisy będą podlegać kontroli dyrektora.

Drodzy Rodzice,
w razie jakichkolwiek problemów z edukacją na odległość w pierwszej kolejności zwracamy się do nauczycieli za pomocą: e-maila, smsa lub inną uzgodnioną drogą lub do dyrektora przedszkola wysyłając wiadomość na adres: przedszkole4lubartow@wp.pl

Iwona Kożuchowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4