INFORMACJA DLA RODZICÓW

DRODZY RODZICE…

W trosce o bezpieczeństwo Waszych dzieci i pracowników przedszkola prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad:

  1. Do przedszkola przyprowadzajcie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych;
  2. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki należy zmierzyć dziecku temperaturę;
  3. Składają państwo do przedszkola podpisane oświadczenie, że Wasze dziecko jest zdrowe, nie miało kontaktu z osobą zakażoną, przebywającą na kwarantannie lub w izolacji oraz zgodę na mierzenie temperatury Waszego dziecka; (oświadzczenie do pobrania poniżej)
  4. Podczas drogi do przedszkola i z przedszkola zaopatrujcie dziecko, po ukończeniu 4 lat, w maseczkę osłaniającą nos i usta, którą oddając dziecko zabieracie ze sobą;
  5. Przy wejściu do placówki koniecznie dezynfekujcie ręce płynem tam umieszczonym ( dotyczy rodziców);
  6.  Rodzice przyprowadzają dzieci do szatni, przestrzegając zasady zachowania odległości  2 m. oraz zasłaniając nos i usta. Dzieci odprowadzane są do sali przez opiekuna;
  7. Nie posyłajcie do przedszkola dziecka jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. W takiej sytuacji wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
  8. Wyjaśniajcie dziecku, że nie przynosimy do przedszkola zabawek i innych przedmiotów;
  9. Regularnie przypominajcie dzieciom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślajcie, że powinny unikać dotykania nosa, oczu i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, zachowywać bezpieczny dystans od innych;
  10. Zwracajcie uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania ust podczas kichania czy kasłania. Pamiętajcie, że Wy także powinniście stosować zasady higieny, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu;