RYMY I RYMOWANKI

Rymy stanowią cechę mowy wyróżniającą się spośród innych. Ich występowanie w wierszach i piosenkach sprawia dzieciom wiele radości. Dzieci przepadają za rymowanymi wierszykami i zagadkami. Warto to wykorzystać , tym bardziej, że układanie i recytowanie rymowanek wpływa bardzo korzystnie na rozwój inteligencji językowej dziecka .
Rymy to jednakowe lub podobne układy brzmieniowe występujące w odpowiednio usytuowanych wyrazach w wersie lub zdaniu. Słowa się rymują, gdy podobnie lub identycznie brzmią ich końcówki. Znajomość rymów jest bardzo ważnym, wczesnym prognostykiem postępów w nauce czytania i pisania, wzmacnia świadomość słuchową, ułatwia dzieciom koncentrację na fonemach, tworzenie skojarzeń głoska-litera . Rym i rytm mówionych dźwięków wpływa na rozwój wczesnych umiejętności słuchania ze zrozumieniem i mówienia. Może też stanowić kryterium klasyfikacji słów np. lot- kot- płot ( wspólny rym) lub pomoc podczas nauki zasad ortografii, gdyż mają często podobny wzorzec pisowni, np. mrówka-żarówka, rysuje-pracuje.

Zalety umiejętności rymowania:

 • rozwija bardzo ważne umiejętności językowe i umiejętności czytania, w tym przetwarzanie wrażeń słuchowych, pamięć i świadomość fonematyczną, która jest umiejętnością rozróżniania „kawałków” dźwięku, nazywanych fonemami;
 • zabawy w rymowanie pomagają dzieciom w wieku przedszkolnym rozpoznawać podobnie brzmiące dźwięki w mówionych słowach, rozróżniać rymujące się słowa i identyfikować te, które się nie rymują;
 • dzieci uczą się dłuższych tekstów piosenek, wierszyków na pamięć, przewidywania w nowych historyjkach, wierszykach brakujących słów, tworzenia własnych ciągów rymów podczas „słownej” zabawy;
 • zmienianie początkowych dźwięków w wyrazach w celu utworzenia rymujących się słów wzmacnia umiejętności oralno-motoryczne;
 • tworzenie, przez starsze dzieci, listy wyrazów na papierze wpływa korzystnie na dyskryminację wzrokowo-przestrzenną, małą motorykę i pismo.

Zabawy z rymami mają na celu ułatwienie wyszukiwania, rozpoznawania i tworzenia rymów. Materiał początkowo powinien obejmować słowa składające się z sylab otwartych, krótkie słowa jednosylabowe, bez grup spółgłoskowych. Stopniowo wprowadza się słowa o bardziej złożonej budowie.

Zabawy z rymami:

 • Rozpoznawanie rymów (oceń czy podane pary słów rymują się czy nie).
 • Tworzymy rymy do podanego słowa (podaj słowa rymujące się z podanymi słowami wzorcowymi), np.
  mowa- …
  rok- …
  mrozy-…
  dróżka-…
  moc-…
  pranie-…
 • Wybieranie rymującego się słowa (wybierz słowo rymujące się z nazwą obrazka w pierwszej ramce):
 • Szukanie słowa, które nie rymuje się z pozostałymi (w każdym rzędzie skreśl obrazek, którego nazwa nie rymuje się z pozostałymi).
 • Uzupełnij brakujące rymy:
  Lata mucha koło…
  Mały kotek wszedł na…
  Piotruś kochany lubi…
  Duży Tomek buduje…
  Dla ochłody zjadam…
  Lata osa koło…
  Wszystkie smoki piją…
 • Dokończ wierszyk tworząc rym:
 • Łańcuch rymów (rymujemy po kolei, aż do wyczerpania rymów, musi powstać przynajmniej 3-wyrazowy łańcuch), np. krety – skarpety – kobiety – lunety – kotlety – berety – …
 • Znajdź pary rymujących się słów:
 • Wymyślanie nowych rymujących się wersów w piosenkach, np.
  Mój dziadek dał mi psa
  pies czarne łaty ma.
  Och brzydki! mówią pies,
  nieprawda, śliczny jest.
 • Zmienianie rymów w wierszach przez wstawianie nowych słów i wyrażeń, np.
  W pokoiku, na stoliku
  stały fiołki i aniołki.
  Przyszedł kotek,
  złamał fiołka,
  a ogonkiem stłukł aniołka.
 • Rymujące się słowa (znajdź na podwórku wszystkie przedmioty, rośliny i zwierzęta, których nazwy rymują się ze słowem: skóra).

Odp: kura, góra, chmura, rura, dziura, fura

Bawiąc się słowem nie tylko ćwiczymy słuch fonemowy, ale wzbogacamy zasób słownictwa oraz kształtujemy świadomość językową. Zachęcam do korzystania nie tylko z gotowych tekstów, ale także do tworzenia – wspólnie z dzieckiem – własnych rymowanek, śmiesznych i niepowtarzalnych, o zaskakujących treściach. Sztuka rymowania służy również ćwiczeniu pamięci oraz wspieraniu kreatywności, dostarczając wszystkim wiele radości i dobrej zabawy.

Udanego, radosnego tworzenia życzy pani Magda

Źródła:
www.superkid.pl
www.czymskorupka.edu.pl
A.Maurer. Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Impuls.2017
C.S. Kranowitz. Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego-diagnoza i postępowanie. Harmonia.2010.