„SZUMKI I SYCZKI NA WESOŁO”- PODSUMOWANIE LOGOPEDYCZNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO.

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z grupy Liski uczestniczyły w logopedycznym projekcie edukacyjnym. Powstał on w związku z problemem w zakresie prawidłowej realizacji głosek syczących (s, z, c, dz) oraz szumiących (sz, ż, cz, dż) w grupie dzieci 5-letnich. Co tydzień spotykaliśmy się na grupowych zajęciach logopedycznych, których celem było stymulowanie rozwoju mowy, eliminowanie zdiagnozowanych wad wymowy, kształtowanie prawidłowej wymowy oraz doprowadzenie do sukcesu terapeutycznego na miarę możliwości każdego dziecka. Zaproponowane zabawy i ćwiczenia były dla dzieci ciekawe i atrakcyjne. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, koncentrowały uwagę na wykonywanych zadaniach, rozwijając swoje umiejętności językowe i komunikacyjne. Wykorzystane na zajęciach pomoce dydaktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem, aktywizowały i motywowały dzieci do pracy nad własną wymową.
Zauważam pozytywny wpływ realizowanego projektu na wymowę dzieci. Usprawniły motorykę narządów mowy, w tym pionizację języka, utrwaliły poprawny wzorzec artykulacyjny zaburzonych głosek oraz ich poprawną wymowę. Potrafią różnicować głoski prawidłowo i nieprawidłowo brzmiące. Ponadto wzbogaciły słownictwo i rozwinęły umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi słownych.

Magdalena Cieślik – logopeda