PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU PO WAKACJACH

Za nami pierwsze dni pobytu dzieci  w przedszkolu. Dzieci chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach i zabawach. Dzięki temu miały możliwość wzbogacania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności, zainteresowań i uzdolnień. Aktywnie uczestniczyły w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez panię Iwonkę. Ogromną radość sprawiły dzieciom różnorodne działania plastyczne: malowanie kredką i farbą, wycinanki itp. Oczekiwanym momentem każdego dnia było wyjście na plac przedszkolny. Wspólne zabawy przyczyniły się nie tylko do rozwoju sprawności ruchowej, ale także do nawiązywania przyjaźni i integracji grupy. 
Po wyczerpujących zabawach przychodził czas na odpoczynek przy bajeczce czytanej przez panią, bądź w nastroju muzyki relaksacyjnej.
Każdy dzień ma ten sam rytm, ale inny wachlarz zabaw i zajęć. Nie ma nudy! Zawsze jest humor i dobra zabawa!
                                                                                                                             

Wychowawcy