ZAJĘCIA Z RYTMIKI U BIEDRONEK

Podczas zajęć z rytmiki prowadzone są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, śpiewane i grane.
Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólno wychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się  wielu zahamowań.


Każde zajęcia rytmiki rozpoczynają się  muzycznym powitaniem oraz ćwiczeniami rytmicznymi wprowadzającymi: (marsz, bieg i podskoki) poprzedzającymi zajęcia właściwe .
Pozostałe ćwiczenia stosowane podczas zajęć:
•    marsze, biegi i podskoki w takt muzyki.
•    ćwiczenia rytmiczno – taneczne ze śpiewem,
•    ćwiczenia rytmiczno – taneczne oparte na cwale, biegu, podskokach, kroku polki, kroku walca oraz korowody taneczne ,
•    ćwiczenia w improwizowaniu ruchu
•    Zabawy rozwijające wyobraźnię i inwencję twórczą:

•    Realizowanie rytmizowanych tekstów, rytmu piosenek, na instrumentach perkusyjnych, klaskaniem lub krokami.
•    Inscenizowanie piosenek według pomysłów dzieci.
•    Ćwiczenia rąk – klaskanie z kolistym prowadzeniem ramion;
•    ćwiczenia z rekwizytami: piłki, tarcze, szarfy, chustki, laski itp.
•    Zabawy taneczne : elementy tańców regionalnych – cwał, podskoki, zeskok obunóż, przytup w rytmie dwie ósemki, ćwierćnuta;
•    Ćwiczenia słuchowe /np. reagowanie ruchem na wysokość i przebieg frazy/
•    Śpiew i ćwiczenia słuchowo-głosowe:
•    Śpiewanie piosenek zbiorowo i indywidualnie.

Dzieci  podczas zajęć rytmicznych doskonalą także aparat mowy poprzez mówienie krótkich tekstów w odpowiednim rytmie, kształcą  słuch muzyczny  i  pamięć muzyczną poprzez:
– rozróżnianie śpiewanych dźwięków wyższych i niższych;
– pokazywanie kierunku linii melodycznej wznoszącej i opadającej;
– śpiewanie krótkich melodii z łatwym tekstem intonowanym od podanych dźwięków;
– improwizowanie melodii do podanych tekstów;
– rozpoznawanie piosenek na podstawie melodii nuconej lub granej, względnie rytmu granego na bębenkach.
   Dzieci także:
•    Słuchają krótkich utworów muzycznych o różnym charakterze ( np. muzykę klasyczną, współczesną, utwory dziecięce)
•    Grają na instrumentach perkusyjnych
•    Tańczą
  Dla  dzieci  rytmika  jest rozrywką  integrującą  je  ściśle z rówieśnikami,  pozwalającą  na  tworzenie nowych więzi społecznych. Koryguje trudności w procesie kształtowania osobowości dziecka polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji, uwagi. Poprzez zainteresowanie dzieci wspólną zabawą eliminuje się u nich cechy egocentryczne, uwrażliwia na troski i kłopoty innych osób, wzbogaca treści emocjonalne w życiu dziecka.
Rytmika jest zajęciem lubianym przez dzieci ze względu na kontakt z muzyką, możliwość zapewnienie  im ruchu, który dziecku jest niezbędny i ciekawej atrakcyjnej formy zabawy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z rytmiki, oczekują na nią z radością i biorą w niej czynny udział.

M. Misiak, E. Bystrzycka