LISKI ROZPOZNAJĄ DRZEWA I KRZEWY

W październiku Liski wykonały drugie zadanie z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Technikoludek czyli przedszkolak w świecie technologii”. Przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem aplikacji na telefon „Czyj to liść”. Aplikacja ta jest elektronicznym kluczem do rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów, które najczęściej możemy spotkać w polskich lasach i podpowiada jak je oznaczyć. Wydało ją Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Aby zajęcia mogły się odbyć, Liski musiały nazbierać liści oraz zgromadzić gałązki drzew iglastych. Następnie dzięki aplikacji oraz kluczowi w niej zawartemu, krok po kroku identyfikowaliśmy krzew lub drzewo, z którego pochodziły liście lub gałązki, które zebraliśmy. Po odgadnięciu drzewa zostaliśmy przekierowani do miniatlasu, który obejmował krótką charakterystykę gatunku, ciekawostki, najistotniejsze cech oraz zdjęcia.

Zajęcia z aplikacją „Czyj to liść?” bardzo podobały się przedszkolakom. Było to bardzo pouczające i ciekawe doświadczenie.

Agnieszka Woźniak