POLSKA MOJA OJCZYZNA – UROCZYSTOŚĆ PRZEDSZKOLNA U ZAJĄCZKÓW

W przeddzień 11 Listopada dzieci z grupy Zajączki przedstawiły program słowno-muzyczny o treści patriotycznej. Ubrane w stroje w kolorze białym i czerwonym śpiewały o ułanach, ważnych miastach dla Polaków: Kraków, Zakopane, Warszawa, Toruń. Mówiły o godle, fladze, że mieszkają w kraju, który kochają. Zatańczyły krakowiaka i polkę lubelską.
Poprzez wiersze, piosenki i tańce przedszkolaki wyraziły szacunek do historii naszego kraju, symboli narodowych. Dzieci wystąpiły przed paniami dyrektor naszego przedszkola i przedstawicielami rodziców.

Rodzice oglądali występy dzieci za pośrednictwem internetu. O godz 11:11 dzieci w przedszkolu wspólnie, ale w swoich salach odśpiewały hymn państwowy włączając się do akcji,, Szkoła do hymnu”.
Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości to kolejne zadanie realizowanego w pracy z dziećmi z grupy Zajączki Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała”.
Honorowy patronat nad Projektem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Główne cele:
-budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem-rodzina, przedszkole, miejscowość;
-dostrzeganie piękna języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną;
-poznanie legend i baśni polskich ;
-dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury.
Planujemy i przygotowujemy kolejne zadania do realizacji.
Bardzo dziękuję Rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości, przekaz internetowy, słodki poczęstunek dla dzieci.
Życzymy naszym przedszkolakom i ich rodzinom dobrego świętowania Narodowego Święta Niepodległości.

Małgorzata Krupa, Emilia Truszkowska