„WYOBRAŹNIA” – LISKI REALIZUJĄ MODUŁ II MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „EMOCJA”

W listopadzie Liski realizowały drugi Moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja pt.: „Wyobraźnia”.

Dzieci podczas realizacji modułu podejmowały następujące działania:

  1. Słuchały opowiadania pt.: „Żółty balonik”, a chętne dzieci wymyślały inne zakończenie do niego.
  2. Wykonywały pracę plastyczną – „Mój balonik marzeń”.
  3. Bawiły się „Czarodziejskim balonikiem”, który podawały sobie po kole. Balon miał różne właściwości: był gorący, bardzo ciężki, kłujący, pachnący kwiatami.
  4. Oglądały film „Czarownica na miotle”. Film miał na celu zwrócenie uwagi dzieci na to, że najważniejsze w życiu są: przyjaźń, współpraca, tolerancja, chęć dzielenia się, współpraca i współdziałanie oraz zrozumienie.
  5. Zgadywały co znajduje się w „Magicznym pudełku”, które było pięknie zapakowane, a dzieci podawały je do siebie. Na koniec zabawy przedszkolaki otworzyły pudełko i okazało się, że w nim nic nie ma. Zabawa miała na celu uświadomienie dzieciom, że każdy ma swoje przemyślenia na temat tego, co znajduje się w pudełku, ponieważ każdy ma wyobraźnię i inaczej się nią posługuje. Wszyscy posiadamy „pudełko” z wyobraźnią i od nas samych zależy, jak będziemy z niego korzystać.
  6. Tworzyły mapę myśli „Czym jest wyobraźnia”.
  7. Przeprowadzały eksperyment „Balonowy Tapir” – poznawały zjawisko elektrostatyczności.
  8. Projektowały swój „Balon wyobraźni”. Była to aktywność z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Przy użyciu aplikacji Quiver, która odczytuje kod QR z kolorowanki, rysunki dzieci ożyły.
  9. Zaznaczały na emocjometrze swoje samopoczucie przed zajęciami i po nich oraz rysowały co nowego się nauczyły lub co było najciekawsze w trakcie zajęć.

Liskom bardzo podobały się powyższe działania, co można było zauważyć podczas ich zaangażowania w czasie wszystkich działalności.

Agnieszka Woźniak, Magdalena Korzan