Misie w roku szkolnym 2021/2022 realizują Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”. Przedsięwzięcie ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, szacunku do własnego państwa, poznanie historii, tradycji, architektury Polski, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca.
Dnia 22 września 2021 r. Misiaczki wykonały pierwsze zadania przewidziane w projekcie. Wspólnie zorganizowały „Kącik Patriotyczny”. Prezentują w nim się symbole narodowe: godło i flagę Polski, ale również ważne dla każdego Polaka miasta naszego kraju: Warszawę, herb Lubartowa. Kolejnym zadaniem wykonanym dzisiejszego dnia był „Kodeks Patrioty”. Nasze Misie wiedzą, że prawdziwy patriota zna symbole narodowe oraz hymn Polski, wie jak się zachować słysząc go, posługuje się poprawnie językiem polskim, godnie reprezentuje swój kraj w świecie, zna historię swojej Ojczyzny oraz uczestniczy w ważnych uroczystościach i pomaga osobom potrzebującym. Tak wykonany kodeks zawisł w naszej sali.

Grażyna Szymona

Font Resize
Contrast