Innowacje

INNOWACJE 2020/2021

Innowacja pedagogiczna „Wierszowanie na dywanie”

Autorka: Magdalena Cieślik

Grupa Liski od początku roku szkolnego realizowała innowację pedagogiczną „Wierszowanie na dywanie”. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i prowadzone były przez panią Magdalenę Cieślik- logopedę przedszkolnego. Dziś przygoda z wierszowaniem zakończyła się. W trakcie jej trwania dzieci podejmowały wiele różnorodnych działań, gdyż podstawą tej innowacji była międzyobszarowa korelacja, łącząca w sobie aktywności z różnych dziedzin: literacką, językową, ruchową, plastyczną, muzyczną i społeczną.

Na początku dzieci poznały bliżej sylwetkę autora wierszy, które towarzyszyły nam podczas zajęć. Stworzyły „Zakątek poety” pełen ciekawostek, książek, wierszy, i zdjęć poety. Dowiedziały się, czym jest wierszowanie i stworzyły mapę skojarzeń.

Uważnie słuchały wierszy czytanych przez nauczyciela, wypowiadały się na ich temat, wyrażały własne zdanie, przeżycia oraz analizowały i oceniały postępowanie bohaterów. Wcielały się w role odgrywając krótkie scenki dramowe, wykorzystując odpowiednią mimikę, gesty, ruchy i słowa. Odczuwały radość i satysfakcję z pozytywnych efektów działań oraz współpracy w zespole. Poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach z tekstem rozwijały swoją wyobraźnię, kreatywność, twórczość i wrażliwość.

Stawały się widzem i aktorem. Przygotowały teatrzyk sylwet, wcielając się w określone role.

Wybrane utwory przedstawiały za pomocą piosenek, rysunków, czy prac plastycznych. Wykonywały prace plastyczne, z których powstały wystawy: „Na wyspach Bergamutach podobno jest…” oraz „ Kolorowy Brzechwa”.

Oprócz działań artystycznych podjęły wiele zadań i ćwiczeń doskonalących technikę mówienia, ucząc się poprawnego operowania brzmieniem głosu i wyraźną dykcją, dobrze uregulowanym oddechem, właściwym frazowaniem i pauzowaniem, posługiwania się odpowiednią intonacją i akcentem. Poznały wewnętrzny rytm i melodię utworów oraz nauczyły się rozpoznawać i tworzyć rymy.

Nie zabrakło też zabaw ruchowych, usprawniających motorykę dużą, małą, precyzję ruchów, orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała.

Na koniec dzieci w zespołach przygotowały reklamę zachęcającą do czytania wierszy Jana Brzechwy oraz sprawdziły nabyte podczas „Wierszowania” wiadomości i umiejętności w quizie na temat Jana Brzechwy, poznanych utworów oraz techniki mówienia. Za aktywny udział w zajęciach otrzymały pamiątkowe dyplomy.

We wszystkich podejmowanych działaniach odkrywały własne umiejętności, możliwości, uzdolnienia artystyczne oraz nabywały nowe doświadczenia, ale przede wszystkim dobrze, mądrze i twórczo się bawiły. 

Font Resize
Contrast