Rada Rodziców

Komisja Rewizyjna

MARCIN PANKOWSKI
Przewodniczący

ANNA RADOMSKA
Zastępca

AGATA CHRZEŚCJAN
Sekretarz

LESZEK KIDAJ
Skarbnik

IGA MAZUREK – RACKA
Przewodnicząca

KATARZYNA WRÓBEL
Członek Komisji

KINGA KOWALCZYK
Członek Komisji

Numer konta bankowego

BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBARTOWIE
Nr rachunku

49 8707 0006 0013 9348 3000 0001