Rada rodziców

RADA RODZICÓW:

Anna Radomska – przewodnicząca
Mateusz Stachyra – zastępca
Agata Kwiatkowska – skarbnik
Justyna Solecka – sekretarz
Ewelina Szatiło – członek Rady Rodziców
Ewa Wójtowicz – członek Rady Rodziców
Sylwia Zielińska – członek Rady Rodziców

KOMISJA REWIZYJNA:

Paulina Namiota – przewodnicząca
Izabela Ciach – członek komisji
Agnieszka Sztuk – członek komisji