Rekrutacja 2021/2022

TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W LUBARTOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2021/202
2

Etapy rekrutacji /rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 22 – 26.02.2021r.
do godz. 15.00
nie dotyczy
Złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 01.03. – 26.03.2021r.
do godz. 15.00
01.07. – 24.07.2021r.
do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa art. 157 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. Z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) 01.03. – 31.03.2021r. 01.07. – 31.07.2021r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 02.04.2021r.
do godz. 10.00
02.08.2021r.
do godz 10.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 16.04.2021r.
do godz. 15.00
06.08.2021r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 21.04.2021r.
do godz. 10.00
10.08.2021r.
do godz. 10.00
Font Resize
Contrast