6.30 - 7.30

Powitanie dzieci w grupie dyżurnej. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne przy niewielkim udziale nauczycielki.

7.30 - 8.45

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne)

8.45 - 9.00

Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno – porządkowe.

9.00 - 9.30 ŚNIADANIE

9.30 - 10.30

Zajęcia dydaktyczne.

10.30 - 11.30

Zabawy dowolne wg. zainteresowań przy niewielkim udziale nauczycielki, zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika, tańce – za zgodą rodziców).

11.30 - 12.15

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym: gry i zabawy ruchowe, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodniczo – porządkowe itp.

12.15 - 12.30

Czynności higieniczno – porządkowe.

12.30 - 13.00 OBIAD

13.00 - 13.30

Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne (13:00 – 14:15 – gr I, II, V, VI leżakowanie).

13.30 - 14.30

Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.

14.30 - 14.45 PODWIECZOREK

14.45 - 15.30

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy dowolne w sali wg zainteresowań dzieci, realizacja pomysłów dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.

15.30 - 16.30

Zabawy dowolne w grupie dyżurnej. Rozchodzenie się dzieci.