Specjaliści

4Cze2020

Rymy stanowią cechę mowy wyróżniającą się spośród innych. Ich występowanie w wierszach i piosenkach sprawia dzieciom wiele radości. Dzieci przepadają za rymowanymi wierszykami i zagadkami. Warto to wykorzystać , tym bardziej, że układanie i recytowanie rymowanek wpływa bardzo korzystnie na rozwój inteligencji językowej dziecka .
Rymy to jednakowe lub podobne układy brzmieniowe występujące w odpowiednio usytuowanych wyrazach w wersie lub zdaniu. Słowa się rymują, gdy podobnie lub identycznie brzmią ich końcówki. Znajomość rymów jest bardzo ważnym, wczesnym prognostykiem postępów w nauce czytania i pisania, wzmacnia świadomość słuchową, ułatwia dzieciom koncentrację na fonemach, tworzenie skojarzeń głoska-litera . Rym i rytm mówionych dźwięków wpływa na rozwój wczesnych umiejętności słuchania ze zrozumieniem i mówienia. Może też stanowić kryterium klasyfikacji słów np. lot- kot- płot ( wspólny rym) lub pomoc podczas nauki zasad ortografii, gdyż mają często podobny wzorzec pisowni, np. mrówka-żarówka, rysuje-pracuje.

[…]
30Maj2020

W poprzednim artykule omówiłam rozwój wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności rozumienia stosunków przestrzennych i kierunkowych na I i II etapie rozwojowym. Poniżej chciałabym przedstawić kolejne dwa progi rozwojowe w zakresie kształtowania tych sprawności.
Właściwa orientacja w schemacie ciała, a także prawidłowe realizowanie zadań dotyczących poruszania się i określania położenia przedmiotów względem swojej osoby lub wyznaczonego obiektu stanowią podłoże do budowania kolejnych sprawności przestrzennych i kierunkowych. Natomiast rozumienie kierunków i zdolność zastosowania ich w praktyce jest czynnikiem niezbędnym do rozwijania umiejętności różnicowania i kreślenia liter. Podstawowym elementem podczas realizowania powyższych zadań jest ruch i koordynacja wzrokowo – motoryczna.

[…]
30Maj2020

Zadawanie pytań to najlepsza droga do tego, aby wyjaśnić to, co nieznane.
Nie tylko dziecko, ale i dorosły nie rozumiejąc czegoś zadaje pytania i oczekuje odpowiedzi.
Dziecko posiada naturalną ciekawość poznawczą, ciągle obserwuje, manipuluje przedmiotami, chce wszystkiego dotknąć, a gdy tylko nauczy się mówić, zaczyna szukać wyjaśnień zjawisk, których nie rozumie.Tylko w ten sposób może kształtować swój światopogląd i uczyć się zasad i praw rządzących światem. Pierwsze pytanie dziecka uznaje się za początek samodzielnej myśli dziecka i ma ona raczej charakter emocjonalny niż intelektualny. Do drugiego roku życia dziecko powtarza pytania automatycznie i bez zrozumienia za rodzicami, ucząc się w ten sposób zastosowania określonego pytania do odpowiedniej sytuacji. Najpierw w jego rozwoju pojawiają się pytania: „kto?” i „co?”, by następni, po ukończeniu 3 roku życia dziecka, ewoluować do „gdzie?” i „dlaczego?”.W wieku 3-4 lat pojawia się już świadomość niewiedzy, niejasność pewnego zagadnienia, a świadomość jest podstawą powstania pytania. Samo sformułowanie pytania dowodzi, że dziecko myśli, gdyż dostrzegło problem i oczekuje od dorosłych jego rozwiązania.

[…]
20Maj2020

Przyimek to nieodmienna i niesamodzielna część mowy, która łączy się z innymi wyrazami i nadaje im inny sens. Na przykład rzeczownik stół tworzy z przyimkami wiele zestawień: na stole, o stole, za stołem, obok stołu, po stole, pod stołem, przy stole, itp.
Przyimki dzieli się na:
– proste (np. z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, o, od, po).
– złożone, składające się z przyimków prostych (np. z + nad = znad, po + przez = poprzez).
Przyimek w połączeniu z rzeczownikiem, przymiotnikiem lub liczebnikiem tworzy wyrażenie przyimkowe, np. sklep z butami, zeszyt w kratkę, z piętnaście.

[…]
20Maj2020

Pomyślmy, jak wiele odmian wymówek posiadają w swoim słowniku nasze dzieci. Każde z nich choć jeden raz użyło w swojej wypowiedzi podobnych sformułowań: „zaraz”, „jestem zmęczony”, „potem”, „teraz nie chce mi się”…
Zazwyczaj słyszymy je w sytuacji konieczności posprzątania swoich zabawek lub wykorzystanych niedawno sprzętów. Szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy wiele osób ograniczonych jest w swojej codziennej aktywności do powierzchni własnego mieszkania, bez możliwości korzystania z placów i miejsc otwartych na powietrzu, trudno nam oraz naszym dzieciom zachować uporządkowany świat wokół nas.
Rozrzucone zabawki, rozsypane kredki i wszędobylskie klocki, które wbijają się w stopy – to częsta codzienność rodziców. Egzekwowanie porządku i utrzymania czystości w dziecięcym pokoju to fundamentalna kwestia kształtowania umiejętności organizowania, planowania, przewidywania i odpowiedzialności w późniejszym dorosłym życiu dziecka.

[…]
14Maj2020

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz kształtowanie umiejętności rozumienia stosunków przestrzennych i kierunkowych zachodzących pomiędzy obiektami czy osobami stanowi naturalny sposób poznawania otaczającego świata oraz reguł określających różnorodne zależności. Możemy te sprawności rozwijać u naszych dzieci poprzez świadome organizowanie dziecku zróżnicowanych sytuacji oraz aktywności w makroprzestrzeni i mikroprzestrzeni. Ćwiczenia rozwijające i usprawniające orientację przestrzenną przebiegać powinny etapami, według prawidłowości rozwojowych dziecka. Osiągnięcie przez dziecko kolejnego progu rozwojowego uwarunkowane jest właściwym opanowaniem przez niego umiejętności z etapu poprzedniego.

[…]
14Maj2020

Współcześnie ludzie mają coraz większy problem z wyrażaniem emocji i wzajemną komunikacją. Możemy wręcz mówić o pewnym deficycie słów. Tymczasem książka bywa dobrym pretekstem do rozmowy z dzieckiem. Wspólna próba interpretacji bajek, wierszy czy opowieści ułatwia drogę do dialogu. Czytanie najmłodszym rozwija ich osobowość.
„Czytelnictwo” zaczyna się od kołyski, na długo przed dniem, w którym dziecko zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych.

[…]
7Maj2020

Koncentracja to umiejętność skupiania i utrzymywania uwagi na określonych bodźcach lub zadaniach. Jest podstawą wszystkich świadomych działań. Umiejętność koncentracji uwagi rozwija się stopniowo podczas całego życia człowieka. U małych dzieci występuje uwaga mimowolna (czyli skupienie zmysłów bez udziału woli przez np. poruszający się przedmiot czy głośny dźwięk), cechują ją bardzo duża rozpraszalnść. Natomiast uwaga dowolna kształtuje się w późniejszym okresie (od ok. 3 roku życia do wieku wczesnoszkolnego). Taki rodzaj sprawności umożliwia nam kierowanie naszą uwagą, dostrzeganie i wykonywanie aktywności ważnych w danym momencie, osiąganie celów, rozwiązanie problemów, rozumienie zagadnień. Wpływa także bezpośrednio na procesy pamięci, zdolności kierunkowe i przestrzenne czy logiczne myślenie.

[…]
7Maj2020

Co to jest?

Kategoryzacja to umiejętność polegająca na rozróżnieniu cech wspólnych oraz różnic wśród danych przedmiotów, odbywająca się zawsze według jakieś zasady. To podział elementów (przedmiotów, osób, zjawisk) i tworzenie z nich zbiorów ze względu na cechy, ściśle określone dla danej grupy. Wymaga dostrzegania cech różnicujących daną kategorię oraz jej podobieństw.
Kategoryzowanie pozwala na uruchomienie do pracy zarówno lewej jak i prawej półkuli mózgu. Podczas ćwiczeń kategoryzacji prawa półkula zauważa podobieństwa, a lewa różnice między kategoryzowanymi przedmiotami czy obrazkami, czyli wyklucza pewne elementy z jednego zbioru, by “zezwolić” przyporządkować je do innego. Łatwiej jest dziecku dostrzec podobieństwo barwy, wielkości lub kształtu. Odbiór tych cech odbywa się dzięki prawej półkuli mózgu. Jednak, gdy zadanie dziecka polega na podziale zabawek albo obrazków np. na ubrania i meble to ich kategoryzowanie opiera się na dostrzeganiu podobieństwa w działaniu.

[…]
1Maj2020

Program Przyjaciele Zippiego oraz Trening Umiejętności Społecznych

SPOTKANIE III

Podczas dzisiejszego spotkania chciałabym zaproponować dzieciom oraz Państwu kolejne wspólne zabawy oraz ćwiczenia pozwalające trenować inteligencję emocjonalną. Nadal opieramy się na treściach, które realizowaliśmy podczas zajęć w przedszkolu.

[…]
29Kwi2020

Któż z nas nie pamięta ich z dzieciństwa?
Zabawy paluszkowe to forma ruchowych zabaw z najmłodszymi dziećmi. Do zabawy wykorzystuje się głównie dłonie – swoje i dziecka. Najważniejszy w tej aktywności jest dotyk. Bawiąc się w ten sposób, dotykamy rączek, palców, twarzy, głowy dziecka. W parze z dotykiem idzie równocześnie dźwięk głosu, bo zabawom paluszkowym towarzyszy mówienie. Zabawy paluszkowe maja dobroczynny wpływ na rozwój dziecka. Doskonalą one czynności ruchowe malucha. Dzięki nim dzieci szybciej uczą się zręczności, refleksu, koncentracji i zwinności. Zabawy te to świetny sposób na ćwiczenie tzw. małej motoryki. Dzięki wierszykom i piosenkom wykorzystywanym do zabawy, mowa dziecka postępuje szybciej. Na początku dziecko może być w tych zabawach biernym obserwatorem, ale powtarzalność czynności z pewnością wkrótce zachęci je do współuczestnictwa. Z wiekiem dzieci opanowują wierszyki i piosenki towarzyszące zabawom paluszkowym, dlatego z upływem czasu zabawa staje się jeszcze ciekawsza.

[…]
24Kwi2020

Słuch fonematyczny jest jednym z kilku rodzajów słuchu. Podstawowym i najważniejszym jest słuch fizjologiczny, czyli możliwość słyszenia i odbierania dźwięków z otoczenia. Odrębnym rodzajem słuchu jest słuch muzyczny, który umożliwia odbieranie i analizę dźwięków np. instrumentów. Kolejnym rodzajem jest słuch fonematyczny, który powoduje wrażliwość na różnice pomiędzy podobnie brzmiącymi słowami oraz stanowi podstawę wykształcenia prawidłowej wymowy u dziecka. Jest to także umiejętność odróżniania poszczególnych dźwięków mowy, głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Umożliwia prawidłowe dzielenie wyrazów na sylaby czy głoski oraz sprawne łączenie poszczególnych elementów mowy w słowa.

[…]
23Kwi2020

Jestem przekonana, że wielokrotnie podczas każdego dnia rodzice słyszą od swoich dzieci: „Nudzi mi się…”. Sytuacje takie zdarzają się bez względu na ilość zabawek zgromadzonych w dziecięcych pokojach. Aktualnie, kiedy większość czasu spędzamy w naszych domach, natomiast aktywności na świeżym powietrzu zostały znacząco ograniczone, wielu rodziców musi zmierzyć się z trudnym wyzwaniem organizacji rozrywki swoim dzieciom.
Zachęcam dzieci i rodziców do zabawy bez zabawek. Czyli do nowych działań, podczas których można wykazać się kreatywnością i oryginalnością oraz do aktywności pozwalających zapobiec rutynie i przewidywalności.
Najistotniejszym elementem relacji rodzic – dziecko jest właśnie zabawa oraz czas spędzony razem w sposób beztroski i spontaniczny. W naszych domach odnajdziemy wiele produktów i przedmiotów codziennego użytku, które pobudzą wyobraźnię i zmysły dziecka oraz zachęcą je do eksplorowania otoczenia. Natomiast wspólnie spędzony czas, to doskonała okazją do budowania pozytywnej i pogłębionej wzajemnej więzi.

[…]
21Kwi2020

Uczenie się nowych zachowań, stosowanie znanych schematów działań w nowych sytuacjach, nabywanie systemu języka nie byłoby możliwe bez sprawnie funkcjonujących procesów zapamiętywania. Pamięć to nic innego jak zdolność do zapamiętywania, przetwarzania i odtwarzania w dowolnej chwili informacji. Stymulacja procesów pamięciowych jest niezwykle ważna i skomplikowana. W pamięci przechowujemy nie tylko obrazy wzrokowe, ale i słuchowe, dotykowe, smakowe, węchowe, czucia wewnętrznego, nasze własne wyobrażenia oraz wszystkie informacje zdobyte drogą językową.

[…]
16Kwi2020

Program Przyjaciele Zippiego oraz Trening Umiejętności Społecznych

SPOTKANIE II

Dziś chciałabym zaproponować dzieciom oraz Państwu kontynuację wspólnej zabawy oraz trenowania inteligencji emocjonalnej, w oparciu o kolejne treści realizowane podczas zajęć w przedszkolu.

MODUŁ II – KOMUNIKACJA
Druga część programu dotyczyła skutecznej komunikacji i porozumiewania się. Dzieci uczyły się, jak mówić o swoich uczuciach, w jaki sposób prosić o pomoc, a także aktywnie ćwiczyły skuteczne sposoby informowania innych o swoich trudnościach. Podczas zajęć nabyły także kompetencje aktywnego i umiejętnego słuchania wypowiedzi innych osób.
Poniżej proponuję kilka ćwiczeń, które można wykonać ze swoim dzieckiem w celu wzmocnienia efektu zajęć z programu „Przyjaciele Zippiego” oraz TUS.

[…]
16Kwi2020

Drodzy Rodzice!
Często pytają Państwo, jakie ćwiczenia można wykonywać z dziećmi w domu, aby mowa Państwa pociech rozwijała się prawidłowo, była wyraźna i poprawna? Od czego zacząć?
W odpowiedzi przygotowałam podręczny pakiet prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających motorykę narządów mowy, funkcję oddechową i słuchową, który często stanowi wstęp do właściwej pracy korekcyjnej, a który mogą Państwo wykorzystać podczas zabaw z dziećmi.
Poziom rozwoju funkcji słuchowej ma ogromny wpływ na postępy w rozwoju mowy oraz na opanowanie umiejętności czytania i pisania każdego dziecka. Proponowany tu zestaw ćwiczeń i zabaw słuchowych ma na celu usprawnianie funkcji związanych z odbiorem, rozpoznawaniem, różnicowaniem dźwięków, rozwijaniem wrażliwości i pamięci słuchowej, koncentracji na bodźcach słuchowych oraz dokonywaniem analizy i syntezy słuchowej.

[…]
8Kwi2020

Współczesny świat opiera się w dużym stopniu na technologii informatycznej. Laptopy, smatrfony czy tablety ułatwiają nam wykonywanie codziennych obowiązków, dostarczają rozrywki, umożliwiają globalną komunikację, wspierają w rozwoju i nauce. Z tego powodu rozwijanie kompetencji kodowania i programowania to prawdopodobnie jedna z ważniejszych aktualnie umiejętności, jakie wykorzystają nasze dzieci w swojej niedalekiej przyszłości. Poniżej proponujemy Państwu kilka wskazówek, jak stymulować sprawności informatyczne w formie zabawy oraz ćwiczyć kodowanie ze swoimi dziećmi bez użycia komputera. Takich umiejętności wymaga dzisiaj cyfrowy świat, dlatego warto przygotować nasze dzieci do poznawania i właściwego wykorzystywania internetu i komputera.

[…]
2Kwi2020

Program Przyjaciele Zippiego oraz Trening Umiejętności Społecznych

Na co dzień poświęcamy wiele uwagi rozwojowi i zdrowiu fizycznego naszych dzieci – upewniamy się, że odpowiednio się odżywają, ubierają, prowadzimy je na różnorodne zajęcia ogólnorozwojowe, zachęcamy do uprawiania sportów i dbania o dobrą kondycję.
Jednak czy wystarczająco troszczymy się o ich zdrowie emocjonalne oraz właściwe samopoczucie? Czy zastanawiamy się co czują i co myślą, jak funkcjonują wśród rówieśników oraz czy radzą sobie z trudnościami oraz odrzuceniem?

[…]
1Kwi2020

Kreatywne opowieści to propozycja zabawy, która stymuluje i rozwija słownictwo, kreatywność i pomysłowość dzieci. Inspiruje do myślenia, kojarzenia, improwizowania. Kształtuje umiejętność komunikatywnego posługiwania się językiem. Jest świetnym pomysłem na wspólne spędzanie czasu w domu z rodziną. Zachęca do wyrażania myśli, przypuszczeń, uwolnienia wyobraźni, wymyślania niestworzonych historii. To gra, w której nie ma przegranych i wygranych, nie ma złych odpowiedzi, nie ma punktacji i rywalizacji. Jest inspiracją do tworzenia własnych opowieści i słuchania opowieści innych uczestników zabawy. Dostarcza rozrywki każdej grupie wiekowej.
Do zaprezentowania ćwiczeń wykorzystałam kostki (Story Cubes), które zawierają na swoich ściankach ilustracje. Równie dobrze sprawdzają się obrazki, zabawki czy przedmioty codziennego użytku (dobrane przypadkowo lub poprzez losowanie z puli przygotowanych wcześniej pomocy). Dzięki nim możemy stworzyć: zestaw słów do opanowania, monologi, dialogi, opowieści. Taka forma zabawy łączy w sobie ćwiczenia z zakresu słownictwa, wymowy, form gramatycznych, konstrukcji składniowych, myślenia przyczynowo-skutkowego. Młodszym dzieciom początkowo prezentujemy 3,4 obrazki, a z czasem ich ilość możemy zwiększać. Im więcej ćwiczeń, tym łatwiej będzie przychodziło dzieciom tworzenie ciekawych, coraz bardziej rozbudowanych, wielozdaniowych wypowiedzi.

[…]
30Mar2020

Drogi Przedszkolaku!!!

Nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy spowodowała pewnie u Was różne emocje.

Prawdopodobnie, z jednej strony cieszycie się, że:

⁕ nie musicie chodzić do przedszkola,
⁕ że nie musicie rano wstawać,
⁕ że macie więcej czasu na zabawę ,
⁕ że, częściej spędzacie czas z rodzicami,

z drugiej strony, możecie odczuwać smutek:

⁕ z powodu strachu o zdrowie bliskich,
⁕ z powodu braku kontaktu z kolegami i koleżankami,
⁕ z powodu braku wyjść na placu zabaw,
⁕ zmiany planu dnia,
⁕ nudy,
⁕ czy tęsknoty za wychowawczyniami.

[…]
26Mar2020

Drodzy Rodzice i kochane przedszkolaki!
Dziś chcę Wam zaproponować wspólną zabawę, która sprawi wiele frajdy zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Razem z moją córeczką przedstawimy kilka propozycji ćwiczeń z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało, uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia nawiązywanie kontaktów, uczy empatii. Poza tym sprzyja rozwojowi wyobraźni i pomysłowości, kształci orientację w schemacie ciała i przestrzeni, rozwija zdolność koncentracji uwagi, przyczynia się do zdobywania zaufania do siebie i do otoczenia, do kształtowania się pozytywnego obrazu samego siebie i pozytywnego nastawienia do świata. Ćwiczenia oparte są na wykorzystaniu, w sposób twórczy, ruchu, dotyku, bliskości, co sprzyja tworzeniu więzi emocjonalnych i budowaniu poczucia bezpieczeństwa.

[…]
25Mar2020

DROGIE DZIECI I RODZICE!
W tym specyficznym czasie, kiedy nie możemy spotykać się razem, ćwiczyć, rysować, układać i zgadywać w przedszkolu, właśnie za pośrednictwem internetu możecie wraz z rodzicami napisać do nas jak spędzacie ten czas w domu, zadać pytania na interesujące was tematy oraz uzyskać od nas różnorodne informacje.
Zainteresowanych Rodziców dzieci uczęszczających dotychczas na zajęcia terapeutyczne (psycholog, logopeda, TUS) prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszym Przedszkolu zapraszamy do nawiązania współpracy ze specjalistami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Opracujemy i przekażemy Państwu m.in.: materiały do ćwiczeń indywidualnych, zestawy kart pracy, omówienie poszczególnych zadań oraz sposobów ich realizacji przez dziecko, wskazówki terapeutyczne czy porady dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
Równocześnie zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej naszego Przedszkola, na której systematycznie prezentowane będą artykuły z propozycjami wspólnych aktywności do wykonania w domu.

[…]
24Mar2020

Drogie Dzieci i Rodzice,
Mały koronawirus spowodował olbrzymie zmiany w naszym codziennym życiu. Od kilkunastu dni nie możemy spotykać się razem, bawić, uczyć, grać, tańczyć itp. Dla wielu z Was to z pewnością trudna sytuacja. Jest nam bardzo przykro kiedy nie możemy spędzać czasu razem z Wami!
Każdy z nas inaczej reaguje na wydarzenia otaczającego świata. Jednak podstawowym czynnikiem naszego funkcjonowania jest dostęp do wiedzy i informacji.

[…]